Neděle 26. ledna 2020, svátek má Zora
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet
 • Neděle 26. ledna 2020 Zora

Věrnostní klub čtenářů iDNES.cz – íčka

Věrnostní klub iDNES+ (dále jen klub iDNES+) je určen všem uživatelům zpravodajského portálu iDNES.cz (s výjimkou zaměstnanců MAFRA, a. s.). Jeho provozovatelem je MAFRA, a. s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5.

Obecná pravidla pro sbírání íček platná od 1. listopadu 2013

 1. Zapojit se do klubu iDNES+ může každý uživatel iDNES.cz.
 2. Podmínkou účasti je pravdivé a úplné vyplnění a odeslání registrace. Registrovat se lze pouze pod skutečným jménem a příjmením (viz níže Pravidla registrace).
 3. Každému zaregistrovanému uživateli je přiřazen tzv. íčkový účet, na který se mu budou připisovat získaná íčka.
 4. Íčka se připisují za zhlédnuté stránky na zpravodajském portálu iDNES.cz, za dodání podnětu pro zpravodajský článek, za účast v soutěži či anketě. Počet íček, které je možno získat, bude vždy uveden na této stránce, případně u konkrétní akce.
 5. Za každou zhlédnutou stránku na zpravodajském portálu iDNES.cz bude na íčkové konto uživatele připsáno jedno íčko. Za jeden den můžete prohlížením stránek získat však maximálně 180 íček. Blogeři mají na začátku blogování nárok na připsání 1000 íček rovnou (na mailu admin.blog@idnes.cz).
 6. Za zaslání zajímavého podnětu pro zpravodajství e-mailem na adresu získá uživatel 500 íček. V e-mailu je nutné uvést přihlašovací jméno uživatele, které bylo zadáno při registraci. Íčka budou připsána na účet v případě, že redakce iDNES.cz vydá do 24 hodin od zaslání podnětu zprávu v některé z rubrik portálu.
 7. Íčka lze získat za účast v některé z anket či průzkumů vyhlašovaných na iDNES.cz. V tomto případě bude vždy u ankety či průzkumu uveden počet íček, které lze jejím vyplněním a odesláním získat.
 8. Informaci o aktuálním počtu nasbíraných íček získá uživatel po přihlášení do klubu iDNES+.
 9. Nasbíraná íčka je možno vyměnit za nejrůznější dárky a bonusy, jejichž nabídka je pravidelně aktualizována, zpravidla jednou týdně. Připomínáme, že počet íček na účtu nesmí klesnout pod tisícovku (účet se automaticky zablokuje).
 10. MAFRA, a. s., si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato pravidla pro sbírání íček. Změny budou účinné ode dne jejich zveřejnění, nebude-li výslovně stanoven termín pozdější. Dále má MAFRA právo kdykoli činnost klubu iDNES+ ukončit s účinností ke dni zveřejnění oznámení o ukončení, nebude-li v oznámení o ukončení výslovně stanoven termín pozdější.
 11. Sbírání íček probíhá ve všech prohlížečích s podporou javascriptu a cookies. Fungování íčkového systému mohou ovlivnit nebo znemožnit některé doplňky (pluginy nebo také extensions) do prohlížečů, nastavení prohlížeče či proxy serveru. V takovém případě nemůže MAFRA, a. s., garantovat funkčnost systému.
 12. Na íčka nevzniká právní nárok.

Sbírejte íčka a sledujte tuto stránku s pravidelně připravovanou nabídkou zboží a bonusů.

 

Pravidla pro diskutování

 1. Diskutovat na iDNES.cz můžete neomezeně, pokud máte na svém kontě alespoň 1000 íček (jak získat íčka).
 2. Pokud jste nově zaregistrován(a) a 1000 íček na svém kontě ještě nemáte, můžete vložit po jednom diskusním příspěvku do tří různých diskusí. Celkem tedy můžete před dosažením hranice tisícovky íček napsat do diskusí iDNES.cz jen tři diskusní příspěvky. Pokud tyto tři diskusní příspěvky vyčerpáte a stále ještě nemáte tisíc íček, systém vám další diskutování neumožní.
 3. Jestliže bude nutné kterýkoli z těchto tří příspěvků smazat, váš účet se automaticky zablokuje.
 4. Pokud svůj účet na iDNES.cz propojíte s Facebookem, můžete diskutovat okamžitě bez omezení.
 5. Pokud jste už získal(a) alespoň 1000 íček, pak za každý administrátorem smazaný příspěvek automaticky o 100 íček přijdete.
 6. Pokud smazáním příspěvku klesne vaše íčkové konto pod 1000 íček, váš účet bude automaticky zablokován.
 7. Pokud vám bude smazáno 10 příspěvků během 90 po sobě jdoucích dnů, systém vám automaticky a trvale znemožní vkládání dalších příspěvků bez ohledu na počet dosud získaných íček. Naspořená íčka propadnou bez náhrady. O účet přijdete i tehdy, pokud vám bude zablokován přístup do diskusí z jiných důvodů. Toto pravidlo platí i pro účty propojené s Facebookem.
 8. Mezi těchto deset příspěvků se nepočítají příspěvky smazané proto, že jsou mimo téma diskuse, odečítají se však za ně íčka (za každý 100).
 9. O reaktivaci účtu můžete požádat nejdříve po půl roce na mailu . Reaktivace účtu je možná jen jednou. Na žádosti o další reaktivace již nebude brán zřetel.
 10. Za smazaný příspěvek se nepovažuje jinak nezávadný příspěvek, který byl odstraněn automaticky jako součást vlákna původního smazaného příspěvku.
 11. Jak diskutovat, co a proč mažeme, si přečtěte na redakčním blogu.
 12. Otázky a odpovědi o diskuzích naleznete zde.

Pravidla registrace

 1. Provozovatelem zpravodajského portálu iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, IČO: 45313351.
 2. Pro vstup či využití určitých součástí stránek iDNES.cz a služeb iDNES.cz se vyžaduje registrace a dodržování zvláštních pravidel. Zaregistrovat se může i takový návštěvník stránek iDNES.cz, který tyto stránky ani služby (zatím) nehodlá využívat.
 3. Pro registraci se využívá formulář na přihlášení, který je vystaven na stránce s pravidly včetně pokynů k jeho vyplnění a odeslání.
 4. Tato registrace není zpoplatněna. Provozovatel si však vyhrazuje právo registraci či příslušnou službu kdykoliv zrušit či registraci uživatele odmítnout. Uživatel je oprávněn registraci kdykoliv zrušit. Upozorňujeme, že již zveřejněné příspěvky nejsou samotným zrušením registrace automaticky odstraněny, o toto smazání je třeba zvlášť požádat. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv kterýkoliv komentář znepřístupnit, aniž by o tom uživatele informoval.
 5. Při registraci vyžaduje provozovatel jméno a příjmení uživatele a další údaje označené v registračním formuláři jako povinné. Uživatel je povinen sdělovat údaje pravdivě a úplně.
 6. Provozovatel důrazně doporučuje zadat při registraci unikátní heslo odlišné od jiných hesel uživatele.
 7. Při registraci prostřednictvím Facebook a mojeID jsou využívány standardní nástroje pro tyto zprostředkované registrace, pro další podrobnosti navštivte stránky těchto služeb.
 8. V případě pochybností o totožnosti registrovaného uživatele může provozovatel vyžadovat doložení pravosti uvedených údajů/identity uživatele. Během této doby bude účet uživatele pozastaven. Pravdivost údajů a identita může být doložena např. zasláním kopie občanského průkazu (nebo jiného relevantního dokladu, zejména u cizinců), předložením takového dokladu k nahlédnutí či prostřednictvím služby mojeID. U zasílaného průkazu je možné některé prvky, které nejsou potřeba k prověření identity, začernit či je jinak znečitelnit, pro účely prověření je však nutné zachovat viditelné jméno, příjmení, fotografii a datum platnosti průkazu. Kopie průkazu slouží pouze k ověření pravosti údajů/identity uživatelů a je provozovatelem ukládána po dobu cca týdne po zpracování žádosti.
 9. U osob mladších 16 let si provozovatel vyhrazuje právo požadovat k provedení registrace souhlas jejich zákonného zástupce či jejich registraci bez dalšího odmítnout.
 10. Registrace není určena osobám mladším než 13 let.
 11. Při poskytnutí nepravdivých údajů bude účet trvale zablokován a uživateli nebude umožněna další registrace po dobu stanovenou redakcí.
 12. Vícenásobná registrace není povolena, provozovatel má právo smazat duplicitní účty.
 13. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů a bez jejich sdělení si vyhrazuje právo dosavadní registraci zrušit a/nebo omezit či neumožnit uživateli přístup k stránkám/službám, které vyžadují registraci, případně vyžadují registraci s určitými údaji.
 14. Uživatel a jakýkoliv jiný návštěvník se zavazuje při návštěvě stránek iDNES.cz dodržovat platné právní předpisy a „návštěvní řád“, a to jak obecný, tak zvláštní pro určité části či stránky; případné porušení může mít za následek zrušení registrace.
 15. Provozovatel negarantuje funkčnost komentářů.
 16. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných uživatelem. Uživatel bere dále na vědomí, že provozovatel neodpovídá za protiprávní úkony uživatele.
 17. Uživatel má právo svobodně vyjadřovat své názory. Nesmí však při tom porušovat právní předpisy a neoprávněně zasahovat do práv třetích osob. Další pravidla jsou případně uvedena zde.
 18. Provozovatel je oprávněn tato pravidla i jednotlivé návštěvní řády kdykoliv měnit, tyto změny jsou pro návštěvníky iDNES.cz závazné od okamžiku jejich zveřejnění na příslušné internetové stránce, nestanoví-li provozovatel jinak.
 19. Souhlas se stanovenými pravidly se potvrzuje při registraci uživatele a to zaškrtnutím pole „Ano, souhlasím“.