Registrace

*
*
*

Na emailovou adresu vám pošleme potvrzení o registraci. Email zároveň slouží jako přihlašovací jméno. Přihlášení je možné až po potvrzení.

*
*
*
*

Pravidla

 1. Provozovatelem zpravodajského portálu iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5, IČO: 45313351.
 2. Pro vstup či využití určitých součástí stránek iDNES.cz a služeb iDNES.cz se vyžaduje registrace a dodržování zvláštních pravidel. Zaregistrovat se může i takový návštěvník stránek iDNES.cz, který tyto stránky ani služby (zatím) nehodlá využívat.
 3. Pro registraci se využívá formulář na přihlášení, který je vystaven na stránce s pravidly včetně pokynů k jeho vyplnění a odeslání.
 4. Tato registrace není zpoplatněna. Provozovatel si však vyhrazuje právo registraci či příslušnou službu kdykoliv zrušit. Uživatel je oprávněn registraci kdykoliv zrušit.
 5. Při registraci vyžaduje provozovatel jméno a příjmení uživatele a další údaje označené v registračním formuláři jako povinné. Uživatel je povinen sdělovat údaje pravdivě a úplně. Provozovatel důrazně doporučuje zadat při registraci unikátní heslo odlišné od jiných hesel uživatele.
 6. Při registraci prostřednictvím Facebook a mojeID jsou využívány standardní nástroje pro tyto zprostředkované registrace, pro další podrobnosti navštivte stránky těchto služeb.
 7. Údaje související s touto registrací jsou zpracovávány po dobu registrace a cca 12 měsíců po jejím zrušení. Po této době budou bez souhlasu uživatele zpracovávány pouze údaje sloužící k prověření, zda daná osoba již byla v minulosti registrována a důvod zrušení registrace, případně po přiměřenou dobu data, která jsou součástí provozních záloh. Již zveřejněné příspěvky nejsou samotným zrušením registrace automaticky odstraněny. 
 8. V případě pochybností o totožnosti registrovaného uživatele může provozovatel vyžadovat doložení pravosti uvedených údajů/identity uživatele. Během této doby bude účet uživatele pozastaven. Pravdivost údajů a identita může být doložena např. zasláním kopie občanského průkazu (nebo jiného relevantního dokladu, zejména u cizinců), předložením takového dokladu k nahlédnutí či prostřednictvím služby mojeID. U zasílaného průkazu je možné některé prvky, které nejsou potřeba k prověření identity, začernit či je jinak znečitelnit, pro účely prověření je však nutné zachovat viditelné jméno, příjmení, fotografii a datum platnosti průkazu. Kopie průkazu slouží pouze k ověření pravosti údajů/identity uživatelů a je provozovatelem ukládána po dobu cca týdne po zpracování žádosti.
 9. Při poskytnutí nepravdivých údajů bude účet trvale zablokován a uživateli nebude umožněna další registrace po dobu stanovenou redakcí.
 10. Vícenásobná registrace není povolena, provozovatel má právo smazat duplicitní účty.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů a bez jejich sdělení si vyhrazuje právo dosavadní registraci zrušit a/nebo omezit či neumožnit uživateli přístup k stránkám/službám, které vyžadují registraci, případně registraci s určitými údaji.
 12. Jiné osobní údaje než registrační údaje, IP adresy přihlášení do účtu, časové údaje využívání služby a údaje zveřejněné či jinak do služby zadané uživatelem nebude provozovatel v souvislosti s touto registrací zpracovávat. Ohledně politiky cookies platí zvláštní pravidla uvedená zde. Osobní údaje budou zpracovávány v interních elektronických systémech provozovatele. Uživatel bere na vědomí, že jeho údaje budou vedle poskytování příslušné služby zpracovávány také ke statistickým účelům, měření návštěvnosti stránek provozovatele, zlepšování obsahu těchto stránek a jejich vývoji, zajištění bezpečnosti systémů a sítě provozovatele, pro účely vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností, v přiměřeném rozsahu k remarketingu, tzn. cílenějšímu zobrazení obsahu a reklamy jednotlivým uživatelům a k zasílání obchodních sdělení.
 13. Uživatel souhlasí s tím, aby provozovatel jeho údaje zpracovával pro zasílání obchodních sdělení svých a/nebo osob, které tvoří s provozovatelem koncern, zejména pak společnosti Stanice O, a.s. Souhlas s užitím pro marketingové účely je možné kdykoli odvolat mj. zasláním e-mailu na adresu: osobni.udaje@mafra.cz.
 14. Nakládání s osobními údaji se jinak řídí pravidly mediální skupiny MAFRA.
 15. Uživatel a jakýkoliv jiný návštěvník se zavazuje při návštěvě stránek iDNES.cz dodržovat „návštěvní řád“, a to jak obecný, tak zvláštní pro určité části či stránky, případné porušení může mít za následek zrušení registrace.
 16. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných uživatelem. Uživatel bere dále na vědomí, že provozovatel neodpovídá za protiprávní úkony uživatele. Souhlas se stanovenými pravidly se potvrzuje při registraci uživatele a to zaškrtnutím pole „Ano, souhlasím“.
 17. Provozovatel je oprávněn tato pravidla i jednotlivé návštěvní řády kdykoliv měnit, tyto změny jsou pro návštěvníky iDNES.cz závazné od okamžiku jejich zveřejnění na příslušné internetové stránce, nestanoví-li provozovatel jinak.

Proč se stát členem Klubu iDNES+

 • Získaná íčka můžete měnit za zajímavé dárky
 • Můžete diskutovat a hodnotit příspěvky ostatních
 • Můžete se stát blogerem iDNES.cz. Jak založit blog.
 • Můžete soutěžit o zajímavé ceny
 • Můžete pokládat otázky osobnostem v online rozhovorech
 • Můžete si sestavit svůj vlastní TV program a nechat si e-mailem zasílat upozornění na váš oblíbený pořad
 • Můžete se účastnit aukcí pořádaných iDNES.cz
 • Budeme vás pravidelně informovat o nových dárcích pro členy Klubu iDNES+
 • Budete od nás dostávat měsíční zpravodaj o novinkách na iDNES.cz

Otázky a odpovědi

Pravidla registrace do iDNES+

Poučení o zpracování osobních údajů

Zaslat zapomenuté heslo